6 شهریور 1397

اطلاعیۀ تقسیم دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان نارون

"به استناد بند (7) ماده (59) اساسنامه صندوق، به اطلاع کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق زمین و ساختمان نارون می‌رساند؛ این صندوق در نظر دارد تا مطابق با ماده (62) اساسنامه صندوق، عملیات تصفیه صندوق را 
آغاز نماید و در اولین مرحله از این فرآیند به ازای هر واحد سرمایه گذاری حداکثر مبلغ 10,126 ریال به سرمایه‌گذارانی که در تاریخ 1397/06/20 مالک واحد سرمایه‌گذاری بوده‌اند؛ تعلق می‌گیرد
به منظور انجام عملیات واریز بانکی از کلیۀ سرمایه‌گذاران درخواست می شود از تاریخ امروز (6 شهریور ماه 1397) به مدت یک هفته اطلاعات درخواست شده مطابق فرم زیر را به شمارۀ فاکس 22096132 داخلی 440 فاکس نمایند. "بدیهی است تاخیر در ارسال اطلاعات موجب تاخیر دریافت وجه حاصل از عملیات تصفیه صندوق خواهد شد
برای دریافت فرم ارسال اطلاعات و شیوه ی ارسال آن کلیک نمایید
5 شهریور 1397

ممنوعیت نقل و انتقال واحد سرمایه گذاری

در راستای اجرای بند 8 ماده 62 اساسنامه، به آگاهی همه سرمایه‌گذاران محترم صندوق می‌رساند؛ فروش واحدهای ساختمانی صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نارون به پایان رسیده است. به همین دلیل، همگون با اساسنامه، نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممنوع می‌باشد
30 مرداد 1397

نارون - گزارش مالی میان دوره ای - 31-06-1395

27 مرداد 1397

نارون - ارزش خالص دارایی ها 31-03-1396

27 مرداد 1397

نارون - ارزش خالص دارایی ها 30-09-1396

RSS
12345678910انتها

صندوق زمین و ساختمان مسکن نارون در یک نگاه

مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص)
متولی صندوق
شرکت مشاور سرمایهگذاری نیکی¬گستر(سهامی¬خاص)
مدیر ساخت
شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند
 ناظر  شرکت آرین محور اراک
 متعهد پذیره نویس شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی¬خاص)
 حسابرس مؤسسه حسابرسی بهمند
 بازارگردان شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی¬خاص)

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/03/31

کل خالص ارزش دارایی ها (ريال) 185,914,993,761
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده 11,767
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارش روز 13,165
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 15,800,000