26 دی 1395

صورتجلسه امضا شده مجمع نارون

15 دی 1395

گزارش میاندوره ای منتهی به 950930

15 دی 1395

گزارش مالی منتهی به13950631

11 دی 1395

آگهی دعوت به مجمع صندوق

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن نارون
به شماره ثبت 39185
و شناسه ملی 14006014817
بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم در صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن نارون می‌رساند؛ مجمع صندوق رأس ساعت 11 صبح...

آغاز بازنگری نرخ‌های سود مسکن 29 خرداد 1395

آغاز بازنگری نرخ‌های سود مسکن

مدیرکل اعتبارت بانک مرکزی از بررسی طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بخش مسکن در بانک مرکزی خبر داد و گفت: این طرح پس از اتمام مطالعات کارشناسی، به کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ارجاع خواهد شد

RSS
اولین10111213141516171819

صندوق زمین و ساختمان مسکن نارون در یک نگاه

مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص)
متولی صندوق
شرکت مشاور سرمایهگذاری نیکی¬گستر(سهامی¬خاص)
مدیر ساخت
شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند
 ناظر  شرکت آرین محور اراک
 متعهد پذیره نویس شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی¬خاص)
 حسابرس مؤسسه حسابرسی بهمند
 بازارگردان شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی¬خاص)

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/03/31

کل خالص ارزش دارایی ها (ريال) 185,914,993,761
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده 11,767
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارش روز 13,165
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 15,800,000