30 تیر 1397

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره میانی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1397

24 تیر 1397

صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 1397/03/31

19 تیر 1397

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن نارون به شماره ثبت 39185 و شناسه ملی 14006014817


بدین وسیله به اطلاع دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن نارون می‌رساند، مجمـع عمومـی عادی سالیـانه صندوق، رأس ساعت 10 صبح روز ‌یکشنبه مورخ 1397/04/31 در محل قانونی صندوق به نشانی: تهران، سعادت‌آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، شماره 13، ساختمان گروه مالی بانک مسکن، طبقه 6 برگزار می‌گردد.
10 تیر 1397

گزارش پیشرفت فیزیکی 19 نارون

8 خرداد 1397

گزارش محاسبه ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری حسابرسی شده در تاریخ 1396/12/29 صندوق زمین و ساختمان مسکن نارون

RSS
اولین45678910111213انتها

صندوق زمین و ساختمان مسکن نارون در یک نگاه

مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص)
متولی صندوق
شرکت مشاور سرمایهگذاری نیکی¬گستر(سهامی¬خاص)
مدیر ساخت
شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند
 ناظر  شرکت آرین محور اراک
 متعهد پذیره نویس شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی¬خاص)
 حسابرس مؤسسه حسابرسی بهمند
 بازارگردان شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی¬خاص)

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/03/31

کل خالص ارزش دارایی ها (ريال) 185,914,993,761
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده 11,767
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارش روز 13,165
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 15,800,000