صورتجلسه مجمع مورخ 1397/04/31

 • 4 مهر 1397
 • نویسنده: NarinAdmin
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

اسامی حاضران مجمع نارون 18-10-95

 • 21 مرداد 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

اسامی حاضران در مجمع مورخ 1397/04/31 صندوق

 • 31 تیر 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن نارون به شماره ثبت 39185 و شناسه ملی 14006014817

 • 19 تیر 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 358
 • 0 نظرات

بدین وسیله به اطلاع دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن نارون می‌رساند، مجمـع عمومـی عادی سالیـانه صندوق، رأس ساعت 10 صبح روز ‌یکشنبه مورخ 1397/04/31 در محل قانونی صندوق به نشانی: تهران، سعادت‌آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، شماره 13، ساختمان گروه مالی بانک مسکن، طبقه 6 برگزار می‌گردد.

صورتجلسه مجمع 12-6-96 نارون

 • 21 آبان 1396
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات
RSS
123