مشخصات کلی

نام شماره ثبت تاریخ ثبت   سرمایه ثبت شده  سرمایه پرداخت شده
شرکت آرین محور اراک (سهامی خاص)
2028 1372/09/24 1,000,000 1,000,000

مشخصات اعضای هیات مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت  تحصیلات و سابقه
1
علیرضا حسنی رئیس هیات مدیره  
2 سیاوش حسنی نایب رئیس هیات مدیره  
3 سعید اخوان بی طرف مدیر عامل  
4 محمد  رضا طهماسبی  عضو هیات مدیره  
5 داود مقربی فرد عضو هیات مدیره  
6 محمد احمدوند عضو هیات مدیره  
7 محمد آقاخانی عضو هیات مدیره  
8 سعید گودرزی عضو هیات مدیره  

مشخصات سهامداران عمده(مالکیت بالای 5 درصد)

ردیف نام درصد مالکیت
1
علیرضا حسنی 60%
2 سیاوش حسنی 35%