مشخصات کلی

نام شماره ثبت تاریخ ثبت سرمایه ثبت شده  سرمایه پرداخت شده
شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر(سهامی خاص)
405706
1390/03/11 40 میلیارد ریال 40 میلیارد ریال

مشخصات اعضای هیئت مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت  به نمایندگی از
1
علی رحمانی رئیس هیات مدیره --
2 سید مجتبی فهیم هاشمی عضو هیات مدیره  --
3 مهدی کاشی زنوزی عضو هیات مدیره و مدیر عامل  شرکت آتیه همکاران نیکی (سهامی خاص)

مشخصات سهامداران عمده(مالکیت بالای 5 درصد)

ردیف نام  درصد مالکیت 
1
گروه مالی بین المللی نیکی 51
2 علی رحمانی 25
3 مسعود قبولی خوشرو 12
4 عباسعلی طوسیان شاندیز 7