مشخصات بازار گردان صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نارون

سمت نام شماره ثبت  محل ثبت
بازار گردان
تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص) 469380 تهران

مشخصات اعضای هیات مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت  به نمایندگی از
1
محمد هاشم بت شکن رئیس هیات مدیره شرکت گروه مالی بانک مسکن
2 سعید اسلامی بید گلی نایب رئیس هیات مدیره  شرکت کار گذاری بانک مسکن
3 مصطفی ازگلی عضو هیت مدیره شرکت عمرانی مسکن گستر
جعفر جمالی عضو هیات مدیره  شرکت مهر مینای کیش
غلامحسین احمدی عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ گستر آریا

مشخصات سهامداران عمده(مالکیت بالای 5 درصد)

ردیف نام  درصد مالکیت 
1
گروه مالی بانک مسکن 70
2 گروه سرمایه گذاری مسکن 15
3 سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن 15