24 تیر 1397

صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 1397/03/31

19 تیر 1397

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن نارون به شماره ثبت 39185 و شناسه ملی 14006014817


بدین وسیله به اطلاع دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن نارون می‌رساند، مجمـع عمومـی عادی سالیـانه صندوق، رأس ساعت 10 صبح روز ‌یکشنبه مورخ 1397/04/31 در محل قانونی صندوق به نشانی: تهران، سعادت‌آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، شماره 13، ساختمان گروه مالی بانک مسکن، طبقه 6 برگزار می‌گردد.
10 تیر 1397

گزارش پیشرفت فیزیکی 19 نارون

8 خرداد 1397

گزارش محاسبه ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری حسابرسی شده در تاریخ 1396/12/29 صندوق زمین و ساختمان مسکن نارون

8 خرداد 1397

صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1396/12/29 صندوق زمین و ساختمان مسکن نارون

RSS
12345678910انتها

صندوق زمین و ساختمان مسکن نارون در یک نگاه

مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص)
متولی صندوق
شرکت مشاور سرمایهگذاری نیکی¬گستر(سهامی¬خاص)
مدیر ساخت
شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند
 ناظر  شرکت آرین محور اراک
 متعهد پذیره نویس شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی¬خاص)
 حسابرس مؤسسه حسابرسی بهمند
 بازارگردان شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی¬خاص)

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1396/06/31

کل خالص ارزش دارایی ها (ريال) 185,673,000,000
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده 9,965
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارش روز 11,751
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 15،800،000

 

 
دی ان ان