31 فروردین 1398

درخواست مجدد ارسال فرم اطلاعات ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نارون

با توجه به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن نارون مجدداً از سرمایه‌گذاران محترمی که تا کنون مبلغ ابطال واحدهای خود را دریافت نکرده‌اند خواهشمند است؛ پس از تکمیل فرم پیوست با شماره 22096132 داخلی 423 تماس حاصل فرمائید
با تشکر"
25 اسفند 1397

نمای کلی پرداختنی به سهامداران صندوق نارون در تاریخ 1397/09/03

نمای کلی پرداختنی به سهامداران صندوق نارون در تاریخ 1397/09/03
2 بهمن 1397

فرم مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق زمین و ساختمان نارون

14 آذر 1397

نمایه پرداخت به سهامداران در تاریخ 1397/09/03

10 آذر 1397

وضعیت پرتفوی صندوق برای دوره 1 ماهه منتهی به 30 آبان 1397

RSS
12345678910انتها

صندوق زمین و ساختمان مسکن نارون در یک نگاه

مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص)
متولی صندوق
شرکت مشاور سرمایهگذاری نیکی¬گستر(سهامی¬خاص)
مدیر ساخت
شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند
 ناظر  شرکت آرین محور اراک
 متعهد پذیره نویس شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی¬خاص)
 حسابرس مؤسسه حسابرسی بهمند
 بازارگردان شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی¬خاص)

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/03/31

کل خالص ارزش دارایی ها (ريال) 185,914,993,761
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده 11,767
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارش روز 13,165
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 15,800,000